[BIN: 1993]

Terningspelet

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .


Aa høyr du de du dinglegut hòtt eg spør'e deg
aa lystar du spila paa tavlebor mæ meg.

2. Eg æ no fòr liten, eg æ no fòr ong,
eg eiger ikkje skjeling eller dalar i min pong.
3. Set du no upp i mot dine syllspente sko,
der imot sætter jei min ære aa min tro.
4. Den fysste gaang gulltærning aaver tavlebore rann,
skjønn jaamfru ho tapa aa dingleguten vann.
5. Den anden --- / -----vann
6. Den tredie--- / ----- vann
7. Aa høyre du de du dinglegut, reis langt ifraa meg,
syv silkestikke skjortur sò vi' eg gjeva deg.
8. Syv silkestikked skjurtur dei fær eg naar eg kann,
men eg hell meg mæ den jaamfru som eg mæ gullterningjen vann.
9. Aaa høyr ---/ syv skjiber udi floden -----
10. Syv skjiber --- dei fær eg naar eg kann
men eg hell meg mæ -----
11. Skj. j. sprang paa gòlve ho slager ut sitt haar:
Aa trøste aa bære meg fòr gjiftarmaal eg faar.
12. Aa d. sto aa stødde seg paa sitt svær,
Aa du fekk 'o bet'e gjifta hell du va' 'o vær.
13. Aa eg æ no ingjen dinglegut som du ser meg ann,
men eg æ kongesønnen utav Engellann .
14. Aa æ de de no sant som dei seie saa,
min ære maa du hava aa min tro skò du faa.
(utan ettersleng )
Ekstra opplysninger