[BIN: 1991]

Terningspelet

Oppskrift 1915 av Gunnhild Kivle etter Tone Kivle, Seljord, Telemark .

 Hør du liten Barsman hot eg vi seia deg
aa lyster du at spela gul tærning me meg
- sjung op fali falalala sjung op falifalei -
aa lyster du at spilla gulltærning me mei.
Ja eg har lyst at spela gultærning me dei
men eg har intet røde gul at setta op med dei
Ja setter du up dine sølspente sko
saa setter eg der i mot min æra aa min tro
Den fyste gultærningen paa tavla boret ran
jomfruen tapte aa liden Baarsman vandt
Den anden gultærningen paa tavle boret ran
jomfruen tapte aa liten baarsmann van
Den trea gultærningen paa tavleboret ran
jomfruen tapte aa liten baarsman van
Jomfruen jek paa golve aa kjemmede sit haar
aa gud trøste aa gud bære meg fe giftarmaal eg faar
Aa eg æ naa ingen baarsman som du synes naa
eg æ den beste kongesón som solen sjener paa
Ja æ du den beste konge són i Engelan som gaar
saa vi eg me deg trolaava sjønt eg æ fjorten aar
sjung op falilfalei sjung opfalifa lei
saa skaa du faa min mai dom naar eg bli femten aar.
Ekstra opplysninger