[BIN: 1990]

Terningspelet

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Hæge Hermodsdtr.Kleivi, Byrte, Mo, Telemark .

1. Hør du gode gangerpilt, leg tavlebord med mig,
Eg haver intet rødegull at sætte op med dig
- Aa (Fy) dei leika aa dei spila gulltærning-
2. Aa set du op din' hoser, aa sò dertil din' skó,
jeg sætter mod min pærlesnor, tak den om du kann faa.
3. Den fysste gulltærning aaver tavlebori rann,
aa ungesvenn han tapa, sò glatt den jaamfru vandt
4. Hør du gode g, leg ----
Jeg haver -----
5. Aa set du op din pillehatt, aa fast om den er graa,
Jeg setter op mìn krone, tak den om du kann faa.
6. Den anden gulltærning -------
aa ungesvenn han tapa --------
7. Hør --------
8. Ja, set du op din kjòrtel aa fast om den æ graa,
eg set'e op min æra og dertil min tro.
9. Den tredie -----, skjón jaamfru hun tapa
aa u. han vandt.
10. Hør du gode g., aa skjynd deg bratt fra mig,
min syllbugda kniv'e sò vil jeg gjiva deg.
11. Din s.k. den faar jeg naar jeg kann,
men jeg vil ha den j. sóm jeg med guldtærning vandt.
12. -----/hvid heste'e aa sadel saa vil jeg gjiva dìg
13. Hvid hest'e ----- kann/ ----vandt
14. Hør du gode -----
mitt slòtt aa mìtt fæste det vil jeg gjiva dig.
15. Ditt slòtt ------/ men jeg ----
16. Jaamfruen hun stend'e i gaaren,
hun kjember sitt haar
Gud trøste meg mø fòr eit gjiftarmaal eg faar.
17. Aa u. han stend i gaaren, han stør sig paa sitt sverd:
Du faar bedre gjiftermaal hell du nogen tid æ værd.
18. Jeg er ingen g. endskjønt du siger saa,
jeg er den beste kongesøn i verden vera maa.
Ekstra opplysninger