[BIN: 1987]

Terningspelet

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Lars Veslestaul, Seljord, Telemark .

1. "Høyrer du gangarpilt
hot eg seie de:
lyster du kje leike
på tavlebór mæ meg?"
- D'æ lystigt å spéla gullterning-
2. "Eg kann ikkje leike
på tavlebór mæ deg,
eg hev ikkje gulle
å séta upp mot deg."
3. "Sét nå upp din kjortel
óm den æ noko grå,
så ska eg seta opp gullkróna mi,
tak den, óm du kann få."
4. Gullterningen ivi tavleboré rann
liten gangarpilt han tapa
skjøn jomfru ho vann.
5. "Sét så upp din' handskar
å sét så upp din hatt
så eg opp mi ære
derté og min skatt."
6.
7. Gullterningen ivi
tavlebóré rann
liten g. han tapa
skjøn j. ho vann.
8. "Ja sét nå upp din hósur
å set nå upp din' skó
så sét eg upp mi ære
derté og min tro."
9. Som 7 -
skjøn jomfru ho tapa
liten gangarpilt han vann.
10. "Høyrer du liten gangarpilt
førr eg vi vera mæ deg,
ei silkjesouma skjorte
vi eg gjeve deg!"
11. "Ei silkjespouma skjurte
den fær eg når eg kann,
men eg vi' ha den jomfru,
eg mæ gulltærning vann!
12. "Høyrer du -
førr eg vi vera mæ deg
eg he' sju skip i Østersjøn
dei vi' eg gjeva deg."
13. "Ja sju -
æ gott som véra kann"
14. Jomfruga ho sto upp (sette seg)
å slo ut sitt hår:
"Gu trøste å Gu bære (hjølpe meg)
fe giftarmål eg får."
15. Å gangarpilten svirra
på golve mæ sin kjepp:
"Å du fær (fekk) bere giftarmål
hell du æ noko (va nokosinn) vær!
16. Eg æ nå ingen gangarpilt,
om du synes så,
eg æ den beste kòngessón
i verden vera må."
Ekstra opplysninger