[BIN: 1986]

Terningspelet

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Dæ va Làgje, Stigeliten són,
kåm seg riand i går
skjøn jomfru stænd úti, ho slær sitt hår.
2. "Du tar no inkji slå håré fyr meg,
eg agtar(s) då inkji at beila ti deg!"
( So kjæm déi tvo vers, ho fekk 'en inn å ville spila gullterningg mæ 'en;
ho sette upp sjave seg å han sette seg dérimót.)
3. Den fyste gulltærningg, på tavlebóri rann,
- då rann dæ fram- X)
skjøn jomfr. ho tapa å Stigeliten vann.
4. Den åre --------
- då rann dæ fram- X)
skj. j. ho tapa å Stigeliten vann.
5. Den tre'e gulltærninggjen --
- der rann dæ fram- X)
skj.j. tapa å St. vann.
6. Å dæ va skjøn jomfrú, síne handar ho slår:
"Å bære meg meg for ei gifte eg får (for)!"
7. Da va Làgji Stigeliten són, han svòra på dæ (derpå):
"Du fær langgt bét'e gifte, hell du æ vær.
8. "Eg æ kji nokon (no ingjen) kjøresvenn, um jeg nu siger så:
Jeg er den bedste konggesøn, som sóli skine på."
9. "Æ du den bedste konggesøn, som sól kan skina på,
sò må du meg hava å så mæ glæden få!"
X) Dette sang Joronn efter Hæge bare ved disse tre vers.
Ekstra opplysninger