[BIN: 1985]

Terningspelet

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Torbjør Larsdotter, Mo, Telemark .

1. Tinglegúten gjeng å vokter sine får
Skjønn jomfrúen gjenge å glóser der (sic) eítpå
- Dei leikar, dei spilar gulltærning -
2. Høyrer du tinglegúté hot eg seie deg
tore dú spela gulltærnur (sic) mæ meg.
3. Nei eg (æ) for liten å eg æ for óng
eg hev(f) 'kjé anten skjeling hell dælar í min póng.
4. Sét upp di kappe å sét upp de (??) skó
so séte eg der upp ímót min møydom so gó.
5. Den fyste gulltærna på tavlrbóré rann
tinglegúten tapa å jomfrúen vann
6. Den are - rann,
jo--(sic)en t. å t. vann.
7. Den tree ----- jom.------
8. Sjau silkjesjøde (sic) skjurtur so sko eg gjeva deg
fyr de at dú spila gulltærnur mæ meg.
9. Sj. s. skj. so kann eg væl få
men den jomfrú eg hev vónni, den vi' eg halle på
10. Sjau skip útí østersjø - deg
fyr - de - meg
11. Sj. - få - på
12. Jomfrúen hó sló út sitt forgylte hår
ja trøste å bære meg fyr ei gifte eg får.
13. Tinglegúten han sló út sitt forgylte Svær
du fær mykjy -ære gifte hell dú hæ voro vær.
14. Eg æ ingjen Tinglegút, som du meg -addar då
men eg æ den beste kóngssøn som sóle skin'e på
15. Ja æ dú - på
So må du min møgdóm hava den sko du få.
Ekstra opplysninger