[BIN: 1984]

Terningspelet

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. De va kóngens Dótter
hó útí pórten står
da fik hun sé liden féhyring
han útí græsset går.
- Dè leika adde dagjen -
2. Høyr de liten féhyring
eg talar te deg
lyster dú inkje kaste
gulltærningar mæ meg.
3. Eg æ no so líten
eg æ no so ung
eg hev inkje Skjeling
hell dalar í min pung.
4. Ja set dú upp de hóser
å set dú upp de skó
eg set ímót min møydóm
å den æ falli gó.
5. Den fyste gulltærning
på tævlebóri rann
Jomfrua tapa
å féhyring han vann
6. Den aire ---- rann j.t.å f.h.v
7. Den tree ---- j.t.å f.h.v.
8. Upp sprang féhyring
so høgt han ló
no hev eg vunni Jomfrúva sjóv
9. En røde gullring so gjeve eg deg
vi du féhyring reise langt ífrå meg.
10. Ein røde gullring den fær eg når eg kann,
men eg vi have den Jomfrú
eg mæ Gulltærning vann
11. Sjú silkjestukne Skjurter
de ska eg gjeve deg
vi ---- meg
12. S --- kann -- vann
13. Sju Skiber udí floden ----
14. Upp sprang skjøn jomfrú
hó sló sitt hår
Gud trøste å Gud bære meg
for Giftermål eg får
15. Eg æ slétt ingen hyrding
men dú synes so
eg æ den beste kongens Søn,
som sólæ skíne på.
16. Æ dú den -- på
so ska eg deg ære å elske
so lengje eg live må.
Ekstra opplysninger