[BIN: 1983]

Terningspelet

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Halvor Andersen, Sauherad, Telemark .

 Aa hør du skjøne Dinglegut hot eg vil gieva deg sju sydde Sikje Skjortur dæ ska Du faa ta meg, fer me leikar aa me Spilar Guldternur.
Ekstra opplysninger