[BIN: 1982]

Terningspelet

Oppskrift 1892-93 av H. J. Aall etter Tone Tormosdtr. Lintveit, Brunkeberg .

1. Skjøn Hyrding jèk paa Gata
han vòkta vel sit Faar
Jomfruga sad paa Højanloft, skua der upp a.
- Dei leikar alle Dajen -
2. "Lystar Du, skjøn Hyrding, slaa Tavelbor me mei, "
"eg haver ikje Røde gul aa setta me dei."
3. "Sèt naa op Din Hat, om den enskjønt er graa,
jeg setter op min Perlesnor, ta den om Du kan faa."
4. Den fyste Gulterning paa Tavelbori rann,
Hr. Ungsven han tapa aa Jomfruga vann.
5. Lystar Du, skjøn Hyrding, slaa Tavelbor me mei
eg haver o.s.v som vers 2.
6. Sèt naa op Din Kjortel, om den enskjønt e graa,
eg sètter op mit Armeban, ta de om Du kan faa.
7. Den anden o.s.v. som vers 4
Hr. Ungsven o.s.v
8. Som vers 2
9. Sèt naa op Din Hose tilligeme Din Sko,
derimot saa vi eg vaage baate Ære aa Tro.
10. Den tree Gulterning paa Tavelbori rann,
skjøn Jomfruga ho tapa, aa Ungesven han vann.
11. Høirde Du de, Du Gangerfilt, Du sjiller dei fra mei,
ei stiksilke Skjorte forærer jei Dei.
12. Ei stiksilke Skjorte, den kan jei vel faa,
naar jei faer den Jomfru, jei vant me Tærningsmaa.
13. Høir Du de, Du Gangerfilt, Du sjiller dei fra mei,
syv Sjip udì Østersø forærer jei Dei.
14. Syv Sjip udì Østersø, dei kan jei vel faa,
naar jei faar den Jomfru, jei vant med Tærningsmaa.
15. Høir Du de o.s.v.
Gul aa grøne Skogar forærer jei Dei
16.Gul aa grøne Skogar, dei kan eg vel faa,
naar eg faar den Jomfru, eg vant me Tærning Smaa.
17. Jomfruga staar paa Høienloft aa kjemmer sit Haar,
Aa trøste aa bære meg, for jiftermaal eg faar.
18. Aa høir Du de, skjøn Jomfru, Du jør mig Spaat og Haan,
jeg er den beste Kongesøn, som Soli sjine paa.
19. E Du den beste Kongesøn, som Soli sjine paa,
saa vil jeg vist trolove Deg, den Stund jeg leva maa.
Ekstra opplysninger