[BIN: 1981]

Terningspelet

Oppskrift 1919 av O. M. Sandvik etter ukjent sanger, Gudbrandsdalen .

 7a.Dæ va ein liten gangargut som gjekk aa gjætte fé,
saa kom de ei skjøn jomfru, vilde spela ve' mé, --
- for vi spelede, for vi spelede gullterning.-
7b. Aa fyste gullterningen paa tavelbore reinn,
aa gangarguten tafte, men skjønne jomfru veinn,
- for vi lekte vi spelede gullterning -
Ekstra opplysninger