[BIN: 1978]

Terningspelet

Oppskrift 1911 av Kjærsti Haukaas etter Ingebjørg Bakken, Mo?, Telemark .

 Den første gultærning som paa tavle bore ran
sjøn jomfruen tapa og denglegut van.
for me leka aa spila gultærning.
Den anden gultærning som paa tavlebore ran
sjøn jomfruen tapa og dengleguten van
for me leika aa spila gultærning.
Den tree gultærning som paa tavlebore ran,
sjøn jomfruen tapa aa dengleguten van
for me leika og spila gultærning.
Og hør no du min dinglegut hot eg vi geva deg
met have konge rikke de vi eg give deg
for me leka og spila gultærning.
De halve konrike de kan eg vel faa
men den jomfru eg vant med tærningen smaa
den vi eg no faa og den pasar eg paa
for me leka og spila gultærning.
Og hør du no min denglegut hot eg vi giva deg
7 silkesyde sjurtur de sko du faa av meg
for me leika og spila gultærning.
7 Silkesyde sjurtur de kan eg vel faa
men den gjomfru eg vent den vi eg no faa
aa den pasar eg paa
fe me leika og spila gultærning.
Aa hør naa du min dinglegut hot eg vi giva deg
ei tonne med gul de skal du faa af meg
for me leika aa spila gultærning.
Ei tonne me gul de kan eg vel faa
men den jomfru eg vant den vi eg no faa
aa den pasar eg pa(a)
for me leika aa spila gultærning.
Trøst og bære meg for giftarmaal eg fær
ja du fær bære giftarmaal hel du ha vore vær
for me leika og spila gultærning.
Eg er slet ingen dinglegut som eg deg sige maa
men eg er den beste kongson som sole sjine paa
for me leika og spila gultærning.
Er du den beste kongson som sole skine paa
saa skal du faa min æra og sidan faa min tro
for me leika og spila gultærning.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CLXX, s.327-330 (NFS, kopi) Dengleguten Oppskrift av Kjersti Haukaas i R.Berges samling. Utsyn 94, NMB 140