[BIN: 1977]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1851 av L.M.Lindeman etter Olea Crøger, Seljord, Telemark .

1. Eg drömde om et Maanenÿ i Lunde,
son Skjin saa vent ivi Skaanebÿ
-her leikar Rimor Kongson den unge -
Ekstra opplysninger