[BIN: 1975]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter Kari Beitelid, Sandland, Telemark .

1. Kong Endel han kom sæg rians i Gaar
-langt over de a'jtende Mile -
dæ ute sto Mettelin, slo ud sit Haar.
De strømme for vindar for norden onde Borgje.
2. Velkommen, Kong Endel, hit til mig,
Aa Mjó aa Viin har æg blanda fór dig.
3. Æg æ kje soa m/´y/kj/´y/ om sód Mjó oa Viin
æg æ mei om Østelin Systerdottren din.
4.Höyrer dú Kong Endel, hva æg seie dæg
begjær dig heller en af móy (mine?)
5. Hav Tak, hav Tak, hav túsind Tak,
Æg hav min Hy ei til dig sæt.
6. Mettelin ganger ad høien Loft
sin Systerdatter ho vækkjer úp.
7. Ho r/´y/kte i henari Blomster aa drog i henari Haar,
no sko dú in for Kong Endel gaa.
8. Aa dei andre Móiar sete inne spinne Gul
aa altsaa legge dú i Svevnen fult -
9. Aa di andre Móiaa sete inne spinne Lin
oa dú legge alt i Svevnen din.
10.Aa no sko dú in for Kong Endel gaa
mæ bare Fot oa neslegje Haar.
11. Ja sko æg in for Kong Endel goa
aa alt dæ Gul æg eige dæ dræge æg paa.
12. Aa Mettelin, Mettelin, sæt dæg herned
aa alle mine Draumer fortæl æg dæg.
13. Aa æg dre/´y/mde om den Morgosól
aa den skjein ive Kong Endels' Bor.
14. Aa æg dre/´y/mde om den Maone n/´y/
aa den skjein evi Skaanas B/´y/.
15. Aa æg dre/´y/mde om dei Stjernar smoa
dei moane poa færden fyrÿ mæg goae.
17. Aa æg dreÿmde om dei Apaltre
dei mone poa Færdar búgne ne.
22. Aas dæ dú dreÿmde om den Morgosól
dæ betÿr dú bli Dronning ivi Kong Endels Bor.
23. Aa dæ dú dreymde om den Mone nÿ,
betÿr dú blir Dronning ivi Skaanens Bÿ.
24. Aa dæ dú dreymde om de Stjernar smoa
dæ betÿr di Boni dú sko mæ Kong Endel foae.
26. Aa dæ dú dreymde om dæ Apæltre,
betÿr at Bóndan ska bukke for dig.
27. Aa Silkjestrómpur trækte ho poa Fod,
Sÿlvspændti Skor spændte ho mæd.
33. Aa ho dróg poa sæg ein Silkjesærk,
nie va Móiarnæs Han deværk.
34. Aa ho drog poa sæg Stakkjen bloa
aa Gulli laag etter koor den Traa.
35. ------raú'
-------Saum.
36. Ho sprætte kring sæg den róve Guldjor.
37. Ho var inkje beltevand
ho slængde kring sæg de róde Guldband.
38. Aa Østelin in ad dóri steig
Kong Endel han totte at Soli skjein.
39. Kong Endel han tok Østelin poa sit Kne,
han gav henar Gul oa Fæstær Fe.
40. Kong Endel han tok Østelin úp poa sin Arm
han gav hennar Guldkrona oa Dronning Navn.-
41. K(ong) E.(ndel) af Gare rei,
langt over de ostende Mile,
Aa Mettelin sto ætte sine Handar aa v rei,
de Stromme
Ekstra opplysninger