[BIN: 1970]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882 av Moltke Moe etter Gonill Kjønnås, Bø, Telemark. .

1. Steddatteren talte til Stemoderen sin
-úti löÿndóm -
"Kan du sige mig kjÿnning på draúmanne min'?"
-Te hennar beilar den rike Rimar, kongens són, den ónge. -
2. (Gónill gjenkjendte ved oplæsning følg.vers:)
Eg drömde om dæ Korillbann
å dæ nådde over Nòregs lann.
3. Eg drömde om den måné nÿ,
den skjein så fint over Skåne bÿ.
4.Eg drömde om den blie sól,
Den skjein så finr over Kongens ból.
5. Å eg drömde om dei dúvúnne tó,
eg tosse dóm båe på min sængjestokk stó.
6. Stémoderen klappa stédatteren sin:
"Keist gi ve m ig du va dætteren min!
7. Å dæ dú drömde om den måné nÿ,
dæ bliver dú dronning i Skåne bÿ.
8. Å dæ dú drömde óm den blie sól,
dæ breier dú dúk på Kongens ból.
9. Å dæ dú drömde óm dei dúvúnne tó,
dæ bli nå dine brúpikúr tó."
(Har ikke hørt mer.)
Ekstra opplysninger