[BIN: 1969]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1885 av Moltke Moe etter Liv Li, Hussrøye, Fyresdal, Telemark .

1. Stolt Margit akslar si kåpe blå
- i lóndi -
so gjængg ho dér hænnes sjukdótter låg.
-Dei b/´y/ster håri på Rimar kónggssonen den óngge. -
2. "Stolt M.(argit), set deg ne på de skrin,
so ska eg fortelje deg droúmane mi.
3. Eg dröymde om den strie fló,
å den rann ÿve min faers bór.
4. So dröÿmd' eg om den måni nÿ
å den skein yve all Skåne bÿ.
5. Eg dröÿmde om den kvite loúk
å den va sveipt i eit silkjeskoút.
6. Eg dröÿmde om dei bråssúr brei
å i mi bringge va båe dei."
7. "Du dröÿmde om den strie fló:
so fær du ei lykke bå mÿkkje å go.
8.Å du dröÿmde om den kvite loúk:
dú fær ein son'e bå stor å stout.
9. Du dröÿmde om den måni nÿ:
dú fær kónggen av Skåne bÿ.
10. Du dröÿmde om dei bråssúr brei:
de bli dine døttane båe dei."
Ekstra opplysninger