[BIN: 1967]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1879 av H.G.Heggtveit etter H.G.Heggtveit, .


1, Sjukmoderen ganger til Buret ind i Londe
hun vekkjer up Döttæne firu
-fe Gus remar Kounoungssonen den onge -

2. Fleire Móiar spenne Gul i Londe
hel de bli af Svevnen ful
3. Kjære min Sjukmoder set deg ne i Londe
Deg fortel eg alle Draumane
4. Eg drómde om Sol aa Maane i Londe
Kom saa vent ivi Skaane
5. Eg drömde om dei Aplar tri u Londe
at alle Greinine luthe ne
6. Eg drömde om min Faderi Le i Londe
aa der saag ei Brufar bothe stor au ven
7. Eg drömde om dei Dyúne tvei i Londe
uti mi Binge sto bare dei
8. Eg drömde om den kvite Lauk i Londe
som va svept i eit Silkjiskaut
9. Eg drömde om den Fugleflok i Londe
som floug ivi min Faders hóie Loft
10. De du drömde om Sol aa Maane i Londe
de bli du far Kongisonen af Skaane
11.De du drömde om dei Aplar tri i Londe
de bli Almugjen luter deg
12. Aa de du drömde om de kvite Fe i Londe
de bli de Büfær bothe stor aa ven
13. Aa de du drömde om dei Dyur tvei i Londe
de bli dine Dottrar baae dei.
14. De du drömde om den kvite Lauk i Londe
de bli din Son bothe stor au staut
15. Aa de du drömde om den Fugleflok i Londe
de bli din Fader kjæm de klo de af hóie Loft.
Ekstra opplysninger