[BIN: 1966]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter Gr.Olsen, Telemark .

1. Kjære Sjúkmo mi
sæt deg ne mæ meg i Londe
fe Draúmene vil eg fortelja deg
-fe Rikerimar Kongsónen onga.
-
2.Eg drómte om den Maane n/´y/ i Londe
eg tosså den skjean ivi Skaane B/´y/
- fe Rikerimar Kongsónen onga
-
3. Eg drómte om dæ Korildbande i Londe
eg tosså dæ rok omkring Norges Land
-fe Rikerimar
-
Kongsonen onga.
4. Eg drómte om dæ Apaltre i Londe
eg tosså at Qvistina böyde sig ne
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
5. Eg drómte om den Fugleflok i Londe
eg tosså at den flaug i min Faders Loft.
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
6. Eg drómte om dei Dúvune tvo i Londe
eg tosså at di sat i mi - - - (?) -fe Rikerimar Kongsónen onga
-
7. Eg drómte om den qvite Laúk i Londe
eg tosså den va svebt i et Silkjeskaut.
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
8. Eg drómte om dei Sÿun tvo i Londe
eg tosså dei satt i mi Bringebaa
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
9. Dau dú drómte om den Maane nÿ i Londe
dæ bli Kongjen af Skaane Bÿ
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
10. Doa dú drómte om dæ Korildbande i Londe
dú bli Dronning af Norges Land
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
11. Dau dú drómte om dæ Apaltre i Londe
dæ bli Almujen lúter for deg
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
12. Dau dú drómte om den Fugleflok i Londe
dæ kjem te bli dine Gjestebods-Folk
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
13. Dau dú drómte om dei Dúvun tvo i Londe
dæ kjem te bli dine Brudkjæringar
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
14. Doa dú drómte om den qvite Lauk i Londe
dæ bli din Són sau fager au Hauk
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-
15. Doa dú drómte om dei Sÿun tvo i Londe
dæ bli dine Dóttar tvo
-fe Rikerimar Kongsónen onga
-

Ekstra opplysninger