[BIN: 1959]

Peder Svinedreng

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

  Pær Svinedreng sat undi buskjen å kvo
de høyrde ormen under buskjen han låg
------- -------- ------- --------- -------- kva,
kunne eg få kungens dotter, de syntest eg va bra,
Ti svara ormen unde buskjen han låg
du veit ikkje Pær Svinedreng kot lykke du kan få.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge IX, s.20-21 (Denne vise, kan (hørt af) Sigri Visnes (hun er fra Treungen) i Birtedalen.