[BIN: 1954]

Knut Hjuring

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Kongjen han tala ti Knut kjúring sì,
"Hòtt mange bònn kann de gjør' paa ei naatt?"
-Aa de va' den nordlandsk' Knut kjúring -
2. Aa Knut han svòra av sì ringe fórstand
"Eg ska vistnók gjære só mange som eg kann."
3. Tòll vòggur aa tretten trøy,
de fyllte K.(nut) kj.(úring) før'ell han (tore) sòv.
Ettersleng: Sò lengje sörgjer Sölveli Knut liten so lengje.
Ekstra opplysninger