[BIN: 1952]

Knut Hjuring

Oppskrift 1910 av Randi Oppedal i T.Hannaas' samling etter bestefaren, Glambek Olsen Fuglestvedt, Mandalen, Vest-Agder .

1.. Knút kjúring han gjæte paa högan hei,
- triller i lú for nordanfjells.-
Og der fann han seg ein voggemei
- det voldar den nordlandske kjúringen.-
2. Knút kjúring han gjæte neri ein dal
triller i lú for nordanfjells.
Og der fann han seg in voggesàl,
det voldar den nordlandske kjúringen.
3. Knút kjúring han driver sit fæ over jord
og trettan jomfrúer til dækka hans bord.
4. Knút kjúring han driver sit fæ over eng,
og femtan jomfrúer til reia hans seng.
5. Ja trettan vogge og femtan trog,
det gjorde Knút forinnen han sov.
6. Kongen han tala til smaadrengan tvo: (eller so)
I henter Knút Kjúring her fóre mit bord.
7. No skal dú steigast og brennast her:
for det dú hev holde min dotter so kjær.
8.Eg vil hverken steigast held brennast her,
for det eg hev halde Iers dotter so kjær.
9. "Ko vil dú no: enten Knút kjúrings brúr vera
held dú vil den róda gullkrúna bera."
10. "Eg vil no inga ród gullkrúna bera,
men eg vil heller Knút kjúrings brúr vera."
11. "Gjev meg noge vadmaal aa so ei saks
so vil eg klyppa mi dotter ein stakk."
12. Ja, den maa vera tykk aa inkje for tynd,
held kúnne ho slida han út i lyng.
13. Farvel kjære verfar, hav túsen godnat.
Det volder den nordlandske kjúringen.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. EFI T.Hannaas 6, s.28-29 Knút kjúring.