[BIN: 1950]

Knut Hjuring

Oppskrift udatert av Jørgen Moe, med avskrift i Sophus Bugges samlinger, etter ukjent sanger, Holme Gjeld .

1. Knút Kjúring han gjætte paa högan Hei,
-Trillar i Lú för noran Fjell. -
dær fant han sæg en voggemei.
-Dæ volte dæn norlandske Kjúringen .-
2.Tretten vogge, dærte tolv Trog,
dæ gjore Knút Kjúring för han sov.
3. Knut Kjuring han förte sitt Fe over Bro,
aa to Jomfrúer ga han sin Tro.
4. K.(nút) K.(júring). han förte sitt Fe over Eng,
aa to Jomfrúer ha' han i sin Seng.
5. Kongen han tala te liden Smaadreng:
"Dú hente K.(nút)K.(júring) för meg inn!"
6. Inn kom K.(nút)K.(júring) han stedtes för Bor:
"Hvad vil I Hr. Konge, I sendte mæg Or."
7. "Hör dú K.(nút)K.(júring), hvad jeg spörger dig,
hvor mange har dú i dansen med dig?"
8. "La meg no sjaa aa slett intje lúge,
saa he æ nok fir' aa halfamsmedtjúge."
9. Kongen begynte te krossa sæg:
"Dú faar 'kje min Dotter i Dansen med deg."
10. "Dú tar no slett intje krossa deg,
for langen æ hú i Dansen mæ mæg."
11.Kongen han tala te liten Smaadreng:
"Dú hente min Datter for mig innd!"
12.Inn kom Prinsessa, hú stedtes for Bor:
"Hvad vil I, kjær Fader, I har sendt mig Or."
13."Hvad vil dú helst, enten Gullkronen bære
end dú vil K.(nút)K's(júrings) Kjærest være?"
14. "Slett ingen Gullkrone saa vil eg bære,
men jeg vil Knút K's(júrings) Kjærest være."
15. "Höyr naa, Herr Konge, I laan mæg i Saks!
saa æg kan faa klöppet jers Dotter en Stakk!"
16. "Dú klipper den vid, men ikke for sid,
at hún skal ei slide den sönder i Lyng."
17. K.(nút) K.(júring) han lövta noo paa sin Hatt:
- Trillar i Lú för noran Fjell. -
"Aa ha naa kjær Værfa saa mangen go Natt."
Dæ volder dæn norlandske Kjúringen.
Ekstra opplysninger