[BIN: 3588]

Paris og Elena i Trejeborg

Oppskrift 1910 av R. Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Telemark .

1. Kong Ikelus aa han va' so rik ein mann
aa endaa va' Paris kongje mykje rikar' 'ell han
-hei valleros Europa maa Paris fygje-
Ekstra opplysninger