[BIN: 3587]

Paris og Elena i Trejeborg

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark .

1. Paris tener i kongens går
i vintrane tri å å så eitt år.
-So lyster Paris fylgje -
2. Han tener inkje fy ono løn,
hell fyr' æ Helena, ho æ så skjøn.
3. Å kongen han skulde at ledungen fare
å Paris sill ver' hjemme, tak' landet i vare.
4. "Du voktar nå uti du voktar nå inni,
du voktar Helena, den dydskje kvinne."
5. "Du voktar mi' åker, du voktar mi æng,
du voktar 'a Helena alt fori si sæng."
6. "Å höyrer du Helena, hot eg spyre dig
Å lystar du av lande at fygje mæ meg?"
7. "Så gjönni så lyster eg av lande å fygje
når eg visste hor (når) me sill' freden få."
8. "Trejeborg dæ æ så fast eitt land,
at alli nokon kristen mann vinne dæ kann."
9. Dei gròve då på den myrke gong,
alt oma lofti å ne=at strånd.
10. Å når dei kom seg der neat strand,
då lae kong Nikelus snekkje for land.
11. "Vælkomen kong N, eg talar ti deg:
å no vi eg flykja mæ tjenestekvinden din!"
12. "Så gjerne må du flykkja mæ tjenestek. min,
når eg hev vore heimatt te droningen min."
13. Å kongen han rei, å Hel. onder jori rann,
men ho bleiv (va) no fyrr'e uppi lofti hell han.
14. "Å vælkomen kongen, eg talar ti deg:
"Å no vi Paris flykja mæ tjenestekv. min!"
15. "Å eg hev no alli set likare viv
hell den ne på stråndi å droningen min!"
16. "Min nådige herre, du snakkar ei slik:
dæ æ så mangt kvårannas likt!"
17. Å kongen han rei, å H. onde jori rann,
men ho blei no fyrre at stråndi hell han.
18. Å Helena ho lyfter på Paris hatt:
"Hav farvæl, kong Nikelus, å tusen gònatt."
19. Dei leita uti å dei leita inni
inkje så kònne dei Helena atte finne.
20. Så fant dei den myrke gòng,
alt oma lofti å ne at strònd.
21. Dei brænde på Treieborg i åtte år
å ikkje så konna dei dæ atte sjå.
22. Dei brende på - i åri ni
å ikkje dæ søntes i alle di.
23. Å der kom då ein så gamall ein mann,
Simon sa'ttan så kalla dei han.
24. "Me sko gjera ein hest av kåpår å inkje av stål
å lata så den innfor porten gå."
25. "Helena, Helena, å dæ æ mitt rå:
me vi lakke atte porten, lat' folen ute stå.!"
26. "Å Paris, å Paris, å dæ æ mitt sinn
me vi lukke upp porten, lat' folen gå inn.
27. Den hesten han for då te frøse,
han frøste kji ana ell å gløse.
28. Å den hesten han for då ti gjeispa,
han gjeispa 'kji ana ell å neistar.
29. "Kvår vi du fygje kong Nikelus sör onder öy,
hell du vi' no hera mæ Paris döy?"
30. "Å hell'e vi eg mæ 'en Paris döy,
hell eg vi fygje' en kong Nikelus sör onder öy!"
31. "Me sko drikke mjø å lata konn åreblò slå,
å lettare dø me kann inkje få."
32. Dæ va kong Nikelus's stösste kvie,
at Helena låg dø'e mæ Paris's sie.
33. Dæ vi --------------------------harm,
at Helena låg dø'e på Paris's arm.
Ekstra opplysninger