[BIN: 3586]

Paris og Elena i Trejeborg

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .


(1). Kångg Valdemånn va so rik ein mann,
å Paris va endå rikare han.
(2). Paris han va so rik ein mann
sjou kunggerikji so hadde væ han.

4. gir Torbjørg nu slig:
"So væl sko eg vokte ditt rikje å land,
som du vore heime, du kånggelege mann."
Derpå:
Horpa av sylv å strængje av gull
so va den horpa so frydefull.
8. slig:
"Nei enkji æ eg selv ængglerne lik,
å enkji Kr. av himmerik."
14 så:
Når dei kåm seg neatt ti strand
då kåm kungg Valdem.s båt skriand for land.
19,2:
men fyrr'e va ho enni buri hell han.
Efter 21:
a) Han sette dr. Hellena på båtebor
sjave sette Paris seg fyr årin å rò.
b) Paris han lyfta på höian hatt:
"Farvel kungg Valdemånn, hav no tusen gò natt!"
c) Kånggen han kom seg riand i går,
han kunna 'kji dråninggji atte sjå.
d) Han leita uti, han leita inni,
han kunna kji dråningji att'e finne.
Efter 25:
"Å höyrer du dæ, du gamle trollmann,
du lyt rå meg ei rå, de beste du kann!"
26 slig:
"Å eg sko deg ein kåpårhest gjöre
å trædive ryttarar der uti före.
Derefter:
a) "Ti tala dr. H. dæ æ e mitt sind,
De leiar den hesten av pòrten inn."
b) Å so tala dr. H.: "dæ æ mitt rå
di læt'e hesten for porten stå!"
29. Hesten tòk ti å kneggja
(2. l. som föste gang)
Ekstra opplysninger