[BIN: 1938]

Klagande møy

Oppskrift <1863 av S.Bugge etter Åste Espeli, Eidsberg, Lårdal, Telemark .

  Gud gjøve du vere ein altarí
den venaste kyrkja mon stande
å ly måtte vera ei altarblæige
å uppå den altàren hange
De var stor uro dei to kom ihopes
i stor angest å sorgur
De va 'kje gott vera altarbleie
å uppå den altaren henge
der kjæme so mangein syndare fram
å vi' for den altaren stande
Gud gjøve - en apàli
å stó ne---reini
å eg måtte vera eit eple av gull
å hange på apalens grener
De - gull-greinur
-- --sy-- fram
å sker de epli av grener
Gud -ein foli
den venaste som mónne gange
å eg- eit besla-gutt
å hange uti folamunner
De va - gule- --
der - sylv
å skoar den folen ti tånno
Gud - ein liten lauk
å stó her nórundt --
å stand mæ lauke Sie
De - strå
å - -le
-vi kjæme so kall ein vetter på
at bukk-- falmar í líe
Gud du ei liti kjønn
å lå her nór unt líe
Å jeg måtte vera á lita ånd
å uti da kjønne skrie
De - ånd - skrie
å teke den ånd av líve.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge i, s.48-51