[BIN: 1937]

Klagande møy

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Stolts Margjit hun haver sig en króne útav gull
den lyser over alle grøne skógar, (dansk: skove---)
å kvor den dagen, hó byster sitt hår,
stór sorig bere hó í sin hugna.
De bligner å de falmer å løvet falder ne.
-over alle grøne skóvar - .
2. " Kunde jeg lignes ved den lille fiskar,
som fiskar seg uppte mæ strande,
fiskjen bít í og tömmen gik av,
fiskaren stó atte mæ stångje.
3. Kunde jeg lignes ved den dårlege mann,
som bygger sitt hús uppå ísi,
ísen sjunker bórt å húsi sokk ne
å fókkji de va' der útí.
4. Å legg dine hendar middjom borké å tré
å kjenn so, hoss sårt de món klemba;
Den som 'heve seg ein fulltrúgen ven,
han gjenge so seint úav glemma.(først: Høyme.)
5. De va' då den favre ungersvend
han lydde på jomfrúens tale,
um han ha' de hjarta'i harar hell stål,
so laut han den jomfrúva havar.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge V, s.279 Original oppskr. I, NFS S.Bugge p, s.11-12a Utsyn 170.