[BIN: 1937]

Klagande møy

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Stolts Margjit hun haver sig en króne útav gull
den lyser over alle grøne skógar, (dansk: skove---)
å kvor den dagen, hó byster sitt hår,
stór sorig bere hó í sin hugna.
De bligner å de falmer å løvet falder ne.
-over alle grøne skóvar - .
2. " Kunde jeg lignes ved den lille fiskar,
som fiskar seg uppte mæ strande,
fiskjen bít í og tömmen gik av,
fiskaren stó atte mæ stångje.
3. Kunde jeg lignes ved den dårlege mann,
som bygger sitt hús uppå ísi,
ísen sjunker bórt å húsi sokk ne
å fókkji de va' der útí.
4. Å legg dine hendar middjom borké å tré
å kjenn so, hoss sårt de món klemba;
Den som 'heve seg ein fulltrúgen ven,
han gjenge so seint úav glemma.(først: Høyme.)
5. De va' då den favre ungersvend
han lydde på jomfrúens tale,
um han ha' de hjarta'i harar hell stål,
so laut han den jomfrúva havar.
Ekstra opplysninger