[BIN: 3583]

Signelill og Albrett.
Den bortselde møya

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Signelill sit ho i buri
-Tanken ved ingen uden Gud -
ho syr den sömmen så prude
-Der æ' ingjen udi verden, eg kann fortelje mi' sorgjer-
2. Ho syr den sömmen så dydefull,
ho syr den sömmen av bare gull.
3. Drånningji akslar på kåpa blå,
ho lyster seg i högeloft for Signelill at gå.
4. S. skuvar fram höyeni blå,
du set deg stolts dronningji, kvil deruppå.
5. Eg æ' inkje tröytt, eg kann væl stå,
men eg vil upp å den sömmen å sjå.
6. Eg för vilt på sömmen min
mitt hjarta dæ va' ikkje ette mitt sinn.
7. S. S. seg meg mei',
du seie meg mei av di sorgjine fleir!
8. Eg va' meg i min faders går,
der födde eg så lite eit bån.
9. Min fader han vilde meg kvæle,
min Moder hun vilde meg sælge.
10. Så kom der ein skipar siglands ti lande,
Så selde dei meg ti han.
11. Dei selde meg for den klokkunn fem,
i Sællands kyrkje hænger alle dem.
12.. ----------------------------ni
---------------------------------di
13. Dæ fyste slagje klokka mon slå,
mi moder ho döe der ho sto.
13. Dæ andre -------------------ringe
mitt Faders hjarta 'i de mon springe.
14. Alibrand va' ikkje langt derifrå,
han slo å lydde dei ori uppå.
15. Der blei gle'i å der blei gama,
A. å S. drakk bryddaup mæ sama
16. - mykjen gnyr
---- ----------i by.
17. No hev stolts Sign. forvunne si kvide,
no sove ho kvor natt innmæ A' sie.
19 --------sin harm
---uppå ------arm.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge a, s. 171-174

Reinskrift NFS S.Bugge VIIIa, s. 75ff