[BIN: 3581]

Signelill og Albrett.
Den bortselde møya

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Signelill siter i bure
-Tanken ved ingen uden Gud -
ho syr sømmen den prude
-Her æ' ingjen i verden, som kan fortelje meg-
2. Dråningji akslar sitt skarlakskinn,
so gjeng ho (ti höieloft) ( el. buri) (for) (at lofte ti) Signelill inn
3. Ho (Signelill) klappa på höyeni blå:
"Sit ne Danadrånningji å kvil derpå!"
4. Eg vi' inkje sitje, jeg (eg) vil heller stå;
eg æ' mei om den sømmen å sjå!"
(Her æ' komi eit avbrigd)
5. ----i sømmen min (ell. mi tanker dei)
mitt hjarta de æ' ikke ette (efter) mitt sinn."
6. "Höyrer du Signelill hot eg spyre (seie) deg:
du siger (seie meg kven heve) mig hvem har lokka dig."
7. "De æ' den överste i kongens flokk,
som rie næste han Skakjilokk
(2den gang hörte jeg sikkert: hass)
8. De æ' den överste i kongens fær,
som rie næste mæ nakji svær."
9. "Höirer du Signelill, hot eg seie deg:
hass re'tte riddarnavn so seie du meg."
10. "Han heiter Rosensdalakinn,
for han so bere jeg al sorgen min.
11. Dalakinn sto inkje langt ifrå,
han sto so næri. han lydde derpå.
12. Dalakinn kjem seg (i lofti?):
" 'Vo ska 'ri få glæde for sorgen din."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 5, s. 134-135 (Renskrift)