[BIN: 1915]

Stig liten fell

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

  Stígelíten rei seg uppí eit skar,
å der fedde pilir som her vexe gras
- Idag ligge Stígelíten slagjen-
Stígeliten rei seg utpå ei øy,
å der fedde píler, som her vexe (sic) høy.
Heimte kom sadel å heimte kom hest
----hósur --- sko,
----han rinder bló,
å atte lige Stígelíten, som skjønn jómfrú ha fest.
Ekstra opplysninger