[BIN: 1914]

Stig liten fell

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Bendik Felland Sveigdalen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Heimte kjeme sadel å heimte kjeme hest,
atte ligge Stígelíten slagjen so vest*).
- Idag ligge Stígelíten slagjen- **)
*)(saa trodde jeg at høre)
**)(Signe Napper kjente følgende eftersleng:
Idag ligge Stigeliten på vollen so sår.)
2. Heimte kjeme hosur å heimte kjeme skó,
atte ligge Stígelíten såri (såra), render bló.
3. Heimte kjeme hettur å heimte kjeme hatt,
inkje ville skjønn jomfrú trú, de va' sant,
at Stígelíten han ligge slagjen.
Ekstra opplysninger