[BIN: 1913]

Stig liten fell

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Margjit Svingsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Å høyrer dú de, dú líten Ridder Stíg :
ídag ska' dú føre míne faner í by."
2. "Eg æ' so líten, eg æ' so låg,
at eg orkar 'kje føre díne faner íår.
3. Eg ----- for ung.
so tung
4. Kongen han tager etter søllbújen knív:
"Vi' dú 'kje fføre mine faner, de gjeller ditt liv."
5. "Eg ska føre díne faner, her s- unde lí,
der stander píler å der gjelder lív."
6. Heim kom de belte, heim kom de svæl,
men inkje Stígelíten, som Ingelíta ha kjær.
( "Visen var meget lengere."
Ekstra opplysninger