[BIN: 1912]

Stig liten fell

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

 Å høyrer du de dú liten Ridder Stíg
ídag ska' dú føre míne faner í by
Eg æ' so líten, æg æ' so låg,
at eg orkar 'kje føre díne faner í år.
Eg ---- for ung, ------ so tung.
Kongen han tager etter søllbujed knív,
vi' dú 'kje føre mine faner, det gjeller ditt lív.
Eg ska' føre dine faner her so under li,
der stander piler å --- gjel-- liv.
Heim kom de belte, heim kom de svæl,
men inkje Stígelíten, som Ingjelíta ha kjær.
Ekstra opplysninger