[BIN: 1910]

Unge herr Peder på sjøen

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Aa inkje dóyr du paa sotteseng,
aa inkje fell du i krig,
men agte deg fór dei bylgjune blaa,
dei kjem ti daare ditt liv.
(So let "lille Peder" seg byggje eit kostelegt skip.)
2. Eg skò gjer' meg eit skjip ut av den lettaste kork
aa mastin' av hvalfiskebein,
aa flagene ska være ut av de rònaste gull
aa vimpelen ska skjinne som ild.
3. Daa P. hadde seila ein 3-400 mil
sò bórja de skjipe til aa staa:
4. Aa kapteinen om bór han va' den fórstandige mann
han tala fórstandige or:
Lader os nu kaste en gullterning over bor
aa sjaa hvem stórste synd haver gjort.
5. Aa den fórste gullterina som paa sórgjebore rann
for disse sjófarande menn,
faldt de paa han Peder,
han P. fórste gang,
o elskelig konge són.
6. Aa den anden gullterina som paa sórgjebore rann
for disse sjófarande menn,
faldt de paa han Peder,
han P. anden gang,
o elskerlig konge són.
7. Aa den tree' gullterina som paa sórgjebore rann
for disse sjófarande menn,
faldt de paa han Peder,
han P. tredje gang,
o elskerlig konge són.
8. Han P. han ganger sei i storemasten op
for at gjóre en bekjendelse stor:
Æ de saa de æ jei som stórste synd haver gjort,
saa faar jeg bekjende det nu.
9. Nu er jeg kommen saa langt ifraa land
at ea ei presten naar
aa nu vil' eg gjóre mitt skriftermaal
aa Vaarherre skó lye derpaa.
10. Syv kjirker só haver jeg róva
aa tri klòster só hev eg opbrent,
aa só mangen deilige jaamfru
deres ære haver jeg krænkt.
11. Om nogen av eder skull kaama ti lands
aa min fostermoder spórger efter mig,
sig hende jeg tjener i kongens gaar
aa staar mig mandelig.
12. Om nogen av eder skull kaama ti lands
aa min kjæraste spórger efter mig,
Sig hende jeg hviler paa bylgja blaa
aa be ho vil' gjifte sig.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXXXIV, s. 3-5 (NFS, kopi) (Fraa v.9 etter Hæge Findreng, hine nyare formir, etter andre.)