[BIN: 1909]

Unge herr Peder på sjøen

Oppskrift 1911 av Marte Rudsodden etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .


l. Herr Peder han afsted at seile út paa sjó
men fórst han ganger til sin fostermoder ind og spørger hvilken dód han skal dó.

2. Ja ikke saa dór dú paa sóteseng,
og ikke saa falder dú i krig,
men agte dig vel for de bólgerne blaa,
at dei ikke forkorter dit liv.
3. Jeg skal bygge det skibet af letteste kork
og masten af hvalfiskeben
og vimpelen skal være af ródeste guld
og flagene alle som en.
4. Dette skibet blev ferdig og begynte at gaa
og gynged paa bólgenne blaa;
men da de var kommet attenhundre mil fra land,
da begynte det skibet at staa.
5. Kapteinen han var den forstandige mand
han tala forstandige ord.
Kom lader os kaste Guldtærninger over Bord
for at se hvilken synder er saa stor.
6. Den fórste guldtærning som over bordet randt
iblandt disse sjófarende mænd
ja loddet det traf paa Herr Peder fórste gang
vor elskelige Konger og són.
7. Den anden guldtærning som over bordet randt
blandt disse sjófarendse mænd
ja loddet det traf paa Herr Peder anden gang
vor elskelige Konge og són.
8. Den sidste guldtærning som over bordet randt
blandt disse sjpófarende mænd.
ja loddet det traf paa Herr Peder sidste gang,
vor elskelige Konge og són.
9. Ja nu er vi kommet saa langt ifra land
at her er ikke Prester at faa
kom lader os af materne fare
og gjóre skriftermaal.
10. Ja eftersom jeg ser at jeg stórste synd har gjort
bekjender jeg for eder den her,
mange kjirker har jeg róvet, og klosterer har jeg brendt,
og piger har jeg narra og skjemt.
11. Hvis vel nogen af eder skulde komme i land
og min Fostermoder spórger efter mig,
saa sig at jeg tjener i Kongens gaard
aa staar mig ret mandelig.
12. Men om nogen af eder skulde komme iland
te hvem min kjæreste spørger efter mig,
saa sig at jeg hviler paa havets bund,
at hun rolig kan gifte sig.
13. Saa tog de Hr.Peder i hans guldgule haar
og saa kasted de hannem overbord.
Som Hr. Peder bynja synke,
bynja Skibet til at gaa, og gynged paa bólgerne blaa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLV, s.6-8 (NFS, kopi) Her Peder