[BIN: 1906]

Unge herr Peder på sjøen

Oppskrift 1911 av Halvor Kalbast etter ukjent sanger, Mo, Telemark .

1.Her Peder han gik til sin fostermoder inn,
aa spúrgte hvilkin dód han skulde faa,
dú skal ikke paa sotteseng dó,
ei heller skal du falde i krig,
men vogte dig vell for den falske bølga blaa,
at den inkje forkortar dit liv.
2. Skibet det blev bygget úd av lettaste kork
aa mastin av valfiskensben,
vimpelen den var av de rödaste gúld
aa flagene de lyste som ild.
3. Da de havde seilet en to tre húndrad mil,
begynte det skib til at staa,
aa dei bad til sin fader úd i himmerig,
at dei hjilp úd av hanum kúnde faa,
4. Den Kapten var klog aa han tala forstandige ord,
"Kom brödre lad os kaste gúllterning ombord for at se
hvem den stórste synd har gjort."
5. Den fórste gúllterning paa sórgebori ran
for disse söfarende mænd,
den traf paa her Peder fóste gang
paa vor elskelige konnúnges són.
6. Den anden gullterning paa sórgebori ran,
for disse sófarende mænd,
den traf paa her Peder anden gang
paa vor elskelige konnúnges són.
7. Den tredie gúllterning paa sórgebori ran,
for disse söfarende mænd,
den traf paa her Peder 3-die gang,
paa vor elskelige konnúnges són.
8. Siden det nú er jeá som den stórste synd har gjort,
saa vil jeg bekjende min synd,
mang en kirke har jeg róvet, mangen borg har jeg brent,
mangen flikan har jeg narra aa bortskjemt.
9. Soá tog de her Peder i hans fagert gúle haar,
aa hivde han hóit over bord,
da Peder begynte aa synke,
byrja skibet aa gaa,
aa veie yvi byljúrne blaa.
Ekstra opplysninger