[BIN: 1905]

Unge herr Peder på sjøen

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Eivind Årlia, Bø, Telemark .

1. Dæ va no lille hr.Peder,
han monne for sin fostermoder stå
for at han ville vide sin skjæbne
hell hvordan dæ ham i verden skulle gå.
2. Å ikkje so dö/´y/r dú på sottande seng
å ikkje blir dú slagen úti krig,
men vogt dig kun for dei böljúnne blå
ti derover dú forkortar ditt liv.
3. Dæ va no lille hr.Peder
han gik sig til strandbredden ned
for at han ville lade sig bÿgga
et skib údaf ællande ved.
4. Ja skibet det var údaf ællande ved
ok mastinne ligeså.
ok vimpelen var af det rödeste gúld
so sviv der ovenpå.
5. Ja i aften da vill vi no drikke
mens brændevin det er å få,
men i morgen så villvi no seile
om vinden den må stå.
6. Vi sejlte i dage, vi sejlte i to.
den tredje ligeså.
Men som vi no kom på det saltande hav,
so begÿnna vort skip te å stå.
7. Me hadde både losár å stÿringsmænd
som skú stÿre kons skip ifrå land.
Men tilbage so glemte vi gúd fader og gúd són,
og gúd den helligånd.
8. Ja no har me komne så langt ifrå land,
at me kann'kje prestanne nå.
men vi me felle få mastinne ne,
og gjöra vort skriftarmål.
9. Ja dæ va no lille hr.Peder
han gik seg i káhÿtta ne:
Gúd tröste og bære meg fattige mand
for ein grov sÿndar eg æ.
10. To kjerker så haver jeg röva,
tre klostár så har jeg opbrændt,
og so mang ei skjön jomfrú eg har narra
og doms ære har jeg bortskænkt.
11. Men dersom nogen af eder skulde kåmmå hjem
og min fostermoder spörger efter mig,
så sig at jeg tjener i kongens gård
og stend meg mandelig.
12. Men sku nogen af eder kåmmå hjem
og min kjæraste spörger efter mig,
så sig at jeg gviler på böljúnne blå
og bed, ho gifter sig.
Ekstra opplysninger