[BIN: 1901]

Unge herr Peder på sjøen

Oppskrift 1959 av Rolf Myklebust etter Brita Bratland, uten lokalisering .

1. Eg vil byggje meg eit skip
av den lettaste korg,
kom ? av kvalfiskeben.
Å vimpelen må vera av det rødaste gull,
å mastine lika som de.
2. Men når det skipet kom tri hundrede mil ifra land,
då begynte den skuta å stå.
De ba da til sin Gud, ja sin Far i himmelen.
Men hjelpen det ei kunde få.
3. Men skipparen han var en forstandig mann
å han talade forstandige ord.
Å lader eder kaste en gullterning omkring
å sjå kven som störste synd hev gjort.
4. Den förste gullterning over tavlebordi rann
imillom disse sörgelige menn.
Å lodden den falt på han Peder förste gang.
Den elskeliga konungens sönn.
5. Den andre gullterning over tavlebordi rann.
imillom disse sörgelige menn.
Å lodden den falt på han Peder andre gang.
Den elskeliga konungens sönn.
6. Den tredje gullterning over tavlebordi rann
imillom disse sörgelige menn.
Å lodden han falt på han Peder for tredje gang.
Den elskeliga konungens sönn.
7. Ja æ' det nå eg som så stor en synd har gjort
så bekjenner jeg for hva jeg haver gjort.
Ja, kirker har jeg rövet og kloster har jeg brent
å jentur hev eg narra og skjemt.
8. Men skulde eder lykke at eder når land
vil de hilse min moder fra meg.
Å si at jeg er uti fremmede land
å si at jeg lever så væl.
9. Å skulde eder lykkes at eder når til lands
vil de hilse min kjæreste å si
si heller at jeg hviler utpå bölgarne blå
si at havet har krevet mitt liv.
10. Så tok dei han Peder i hans gullgule hår
å dei kastade hannom over bord.
Når Peder byrja senka tok skipet til å gå
seila ut på dei bölger så blå.
Ekstra opplysninger