[BIN: 1898]

Jon Remarsson.
Jon Remarssons død på havet

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av tilsendt Moltke Moe 1882 fra Torkjell Oftelid etter sunget av Olav Svartebekk, Vårdal, Kviteseid, Telemark .

1. De va no únge Jón Rímarsón,
han slær sine hender mod bord:
"Den som ikkje vi út å sigle i dag,
den téner sin herre útrú."
- Skjønt únge vív, dú gjenge meg aller útor húgen.
2. De va no den st/´y/resmann,
han glåper si' aúgúr mod sky:
"Den som vi út å sigle i dag,
han kjeme 'kje levand te b/´y/."
3. De va no den st/´y/rsmann,
han sèt seg i fremri stavn,
og de va unge Jon Rimarson,
han stÿrer sitt skip i på land.
4. Og då dei kom noko litt ipå land,
då begjönda den sjøen te fæika,
og de va únge Jon Rimarson
han blei både blå å bleiki.
5. So begjönda dei te kasta termingar,
dei kasta so fort dei kúnde;
altid fall di på Jon Rimarson
so måli de fall ifrå múnne.
6. "No hev mi komi so langt ifrå land,
mi kann 'kji prestann finne:
so l/´y/t eg be'a at de binde meg fast åt ei mast
og gjeva skriftemål.
7. "Er her nokon lagi te koma te lands,
at mi fostermor sp/´y/r etter meg:
segj' da, eg téner i kongens gård,
eg æ bådi kvik og kåt.
8. Æ her nokon lagi te koma ti lands,
at mi festarmöÿ spÿr etter meg:
segj' de, eg söv på kvitan sand,
ho' må fúlla gifta seg."
9. So tók han upp ein penningpúng
og batt den fast med si side:
"Den som æ lagi te finne meg,
han ska 'kji fatike blive!"
- Skjønt unge viv, dú gjenge meg aller útor húgen.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 75, s.61-63 Unge Jon Rimarson.