[BIN: 1896]

Herr Malkom [Markvor hengt som hestetjuv]

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .

1. Her Malkom han rider seg i røde rosenlund,
der møter han sin morbroder i den sama stund.
Eg liter paa Guds naade aa min jaamfru.
2. Velkaamen her M., her M. so fin:
Ville du no byte hestar med mig.
3. Din æ snjokvite aa min æ abelgraa
so strouk 'an av gullsalen lae beisli paa.
4. Her Malkom han rider seg i Kongjens gaar,
ute stend'e kongjen æ sveipt'e i maar.
5. Høyr du, her Malkom, her M. so fin,
hori hev du fengji min abelgraa so fin.
6. Eg hev 'an inkji stoli,
eg hev 'an inkji kjøpt,
men eg1 haver den av min morbroder bytt
Eg liter paa -
1. jæi

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXIX, s. 154f. (NFS, kopi) overskrift Herr Malkom


Margit Tveiten, Grungedal 1915