[BIN: 1893]

Unge Engelbrett.
Innebrend i kyrkja

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Anne Hermodsdatter, Mo, Telemark .


Efter V. 15, følgende:
"Å høyrer du ungan Ingelbret,
hot eg no segje deg:
eitt eple útav de røde gull,
de vi' eg no gjeva deg".
"Eitt eple útav de røde gull
passer eg líti på;
du brende min fader i Mariakyrkje,
du gav en der ingjo nå'".
Så V.16 - Så som V.17:
Å de va' ungan Ingelbret,
han kom seg ríand í går,
å de va' no då hass kjære mór,
ho úte fyr honom står.

18. "Å høyr du ungan Ingelbret,
hot eg segje deg:
å kví så æ' så bleike dí kinn,
kví æ' en blóutt din skjoll?"
19. "Å difyr æ' ho så bleike mí kinn,
difyr æ 'en blóutt min skjoll,
eg vóg en Syllfaren Jónsson,
min móersbróder så bold".
20. Å de va' no Sylvelíti Jónsdotter,
hena rann tårir på kinn*)
"fyrre ha' eg 'kje hot ei sorg,
men no hev eg fengi tvo".
*) Hæge: (Så líti hó at dæ ló.)
21. Å de va' ungan Ingelbret,
han snúdde seg hastig umkring:
"å hjelpe meg gud av himmelen,
d'æ underlegt kvinnemanns-sinn."*)
*) Hæge ; Kvende--
Ekstra opplysninger