[BIN: 1892]

Unge Engelbrett.
Innebrend i kyrkja

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Anne Hermodsdatter Haugen, Mo, Telemark .

 ------- ------
Ekstra opplysninger