[BIN: 1891]

Unge Engelbrett.
Innebrend i kyrkja

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Dæ va Syllfaren Jónsón
han lét sine skåline loupe:
Màriakyrkje mæ pænengg bitalt
idag vi eg hæna koùpe".
2. = 1 sine skålinne renne --- brenne
Ekstra opplysninger