[BIN: 1890]

Unge Engelbrett.
Innebrend i kyrkja

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Hermodsdatter Haugen, Mo, Telemark .

 Aa dæ va han ùnge Engelbret,
han salar ut Gangaren graa,
aa dæ va Sylvelite Jonsdotter,
hun samlar sit Guld i Skaal
- Monar inkji Dagen upunde Lio -
Ekstra opplysninger