[BIN: 1889]

Unge Engelbrett.
Innebrend i kyrkja

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Mikkjel, bror av Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. De va' ungan Ingelbret,
rei seg uppunde ø
fester han Sylvelíti Jónsdotter,
ho va' så vén ei mø.
2. Så spøre' n ti både fader å moder
å så hennes syskini tvo,
fyrutta Syllfaren Jónsson,
han spør 'en inkje um rå.
3. De va' ungan Ingelbret,
ti Mariakyrkje han renner,
å de va' Syllfaren Jónsson
han pílinne ette han sender.
- -
Ekstra opplysninger