[BIN: 1887]

Unge Engelbrett.
Innebrend i kyrkja

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av S.Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

 Unge Ingelbret fridde til Sylveliti Jonsdotter
hun havde en Broder Sillfaren Jónsson
han vilde ikke at hun skulde tage ham.
(begyndelsen mangler)
De va unge Ingelbret
la si hånd på Sylvelitis bryst,
veit du 'kon noko góe rå,
hell noko góe trøst.
- Monar inkji dagann' uppunde lio - .
Eg veit kon ingjo goe rå,
som okkon båe kan tjene,
foruten vi løber ti Mariakyrkje
ti henar for ingjen brenner.
Så sette han (Broderen) elle i kvor den kró
så logjen leika ifrå,
å de va' Sillfaren Jónsson
han gjekk på kyrkjegår.
De va' han Sillfaren Jónsson
han gjekk seg på kyrkjegar,
der møter honom en gamalle mann,
han studde seg seg på sin stav.
Å høyrer du de du gamle manne,
hot eg no seje deg,
æ Mariakyrkje me pening bitalt,
du dyler dæ inkji fyr meg.
Sex tunner av de kvite sylv,
de gav min fader fyr hena,
men åtte tunnur av de røde gull,
fyr mindr fær du 'a kji brenne.
Så tok han de røde gull,
å let dei skålinne laupe,
æ Mariakyrkje mæ pening bitalt
idag sku 'eg hena kaupe.
Å så t. h.d. r. g.
å let dei skåtinne renne,
æ M. m. p. b.
idag skú eg hena brenne.
Å de va unge Ingelbret
han skrek over al sin harm
de take hena ut, Sylvelití Jónsdotter
ti ho æ bundi mæ barn.
Så skoto dei på dynni,
alt både mæ glavan å spjút,
så tok dei a Sylvelíti Jónsdotter
igjenom vindaúga út.
Så den eine le'i så æ eg svi'i,
å på den are brend,
men hevner eg inkji skaen min
så sku eg vera skjemde.
Å de va inkji ette
hot i dei månar tvo
fyrr hell at ho Sylveliti Jónsdotter
fødde så liten ein son.
Så let ho te kyrkja bera
sæle sonen sin,
hù kadda 'en unge Ingelbret
ette kjære faderen sin.
Å mei voks unge I.
i dei månar tvo,
hell hine små born,
dei voks i åtte år.
Å de va unge I.
han gjekk seg på grøne voll
der møter han Stillfaren Jónsson
sin modebroder bold.
Så helsed han på ham spurde om
mindet han på at han ei vi lok vore, da man bad ham spare
hans fader og moder
bad ham meget for at spare livet hans
De va unge I.
han let sitt sværi brå,
så vóg en Sillfaren Jónsson,
han falt i lytinne tvo.
Ekstra opplysninger