[BIN: 1883]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .


Kóng Vallmål å dronning Soffi
dei sad over bór
de snakka so mangtt et gammes ór.
Så hæderleg råder de rónir.
Dei snakka so mykji, dei snakka so mangt,
sómt va´ gama å sómt va´ sant.
Dú har en söster og jei har en broder
så hærlig giftarmål gjör vi iår.
Det skal ei med mig under lív,
at give min söster en hestetyv.
Liti Kjersti ho´æ so vent eitt viv,
herr Buris lignes ved en hestetyv.
Dronningen slo sin hånd mot bór
så sandelig skal jeg hevne dine ór.
Der kom bu på dette land,
at kungen sillæ at ledungen.
Kungen sill og at ledungen farer
Herr Buris si´ vere hjemme
ta´ landen i vare.
Dronning Soffi å herr Buris de,
sad over bór,
hó tænkte på kong Valdemåls ór
(då grein eg=grét)

13.
14. I eder så.
Den gjærning vilde jeg ikke gjöre
15. De du hende elsker det - men vist min herre - 16.
Han gik til hende 19 og alli -,
20. - vilde du - Hvad vilde du -
21. - kind - hjertens kjærlighed elskte -
22 - tog - sin syster ínn.
23. - riller over hende vinn.
24. 25. 27. (i hans hand). 28.
Hun klappa på dynne mæ fingáne små,
statt upp herr Buris skrei lokunn ifrö.
30. (lukte). 31.
Dei Angr meg sönner
Lolland de bla um -
Norlåm
Hun vild forraade to sönner
Ekstra opplysninger