[BIN: 1882]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Tone Olsdotter Vistadbakken, Mo, Telemark .

 Kongen aa Dronningjen sidde for Bor, uti Lurmmands Öi,
dei tala saa mangt eit Skjemtans Or.
Saa lett han ganger den Dandsen
Ekstra opplysninger