[BIN: 1880]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Kongjen hàn ville ut i kri
(og segjer til Boril, bror til dronningi).
Sò herleg raades heronnar.
Ekstra opplysninger