[BIN: 1876]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge
etter Bendik Sveigdalen, Skafså, Mo, Telemark,

 Kong Valdemar og liden Kirsten.
(Bendik Sveigdalen.)
Bendik mindedes Navnene "Soffi" og "Búris" og "Kristi"
Kúngen han tala ti smådrengjen sin:
"De hente meg mine limar fem!"
De rider så varlig igjænom lúnden med hennar (meddelt:
mæ tennar).
"De tar ´kje hente fíre, de tar ´kje hente fem,
eg slít aldrig út adde dem."
Ekstra opplysninger